Show menu

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018

20. 2. 2018
Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2018 (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
  • za zavarovane osebe s paraplegijo;
  • za zavarovane osebe s paralizo;
  • za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
  • za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
  • za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
  • za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
  • za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem omogoči  sofinanciranje  skupinske  obnovitvene  rehabilitacije.

Rok za predložitev vlog: 5. 3. 2018 do 12. ure

Izvajalec razpisa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije