Show menu

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2018

20. 2. 2018
Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2018 (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
Javni razpis se izvaja z namenom sofinanciranja zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.

Rok za predložitev vlog: 5. 3. 2018 do 12. ure

Izvajalec razpisa: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije