Show menu

Zaprtje Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«

20. 2. 2018
Zaprtje Javnega razpisa (Uradni list RS št. 9/2018 z dne 16. 2. 2018) za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju  2017–2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«, ki ga je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, objavila v Uradnem listu RS, št. 47/17, dne 1. 9. 2017, se zapre zaradi  porabe sredstev. Zaradi zaprtja razpisa drugo odpiranje ne bo izvedeno, vse prispele vloge po 2. 10. 2017 pa bodo vrnjene pošiljateljem.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija