Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

26. 2. 2018
Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), (Uradni list RS št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017, k veljavni spremembi javnega razpisa, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 63/17 dne 10. 11. 2017.

1. Sprememba rokov za oddajo vlog
V poglavju 5.2. se spremenita datuma drugega in morebitnega tretjega roka za oddajo vlog, in sicer tako, da se tretji in četrti odstavek glasita:
Drugi rok je petek, 6. 4. 2018.
Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je četrtek, 5. 7. 2018.
Posledično se v poglavju 6.2. spremenita datuma predvidenega odpiranja vlog, in sicer tako, da se drugi stavek v prvem odstavku glasi
Za drugi krog ob odpiranje predvidoma 6. 4. 2018 in morebitni tretji krog 5. 7. 2018.
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo