Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu

26. 2. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu (Uradni list RS št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je postopek za izbor koncesionarja, ki bo izvajal javno službo svetovanja v ribištvu.

Rok za oddajo vlog: 16. 3. 2018 do 14. ure

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/9818/