Show menu

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

26. 2. 2018
Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA (Uradni list RS št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018)

Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 
2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z  raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri  izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki  imajo predviden kratek čas vstopa na trg.
Cilj javnega razpisa je skladno s pogoji iz Dvostranskega sporazuma Eurostars 2 (podpisan dne 5. 
1. 2017 med ministrstvom in Sekretariatom EUREKA), podjetja iz Slovenije (predvsem MSPje), spodbuditi k izvajanju tržno orientiranih raziskovalno razvojnih projektov (ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja) in  z  namenom njihovega izvajanja, povezovanju v mednarodne konzorcije.

Prvi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 1. marec 2018. 
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.
Drugi rok za oddajo vlog na mednarodni razpis je 13. september 2018. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani www.eurostars-eureka.eu naložene do izteka roka do 20:00 CET.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo