Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020

26. 2. 2018
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020 (Uradni list RS št. 11/2018 z dne 23. 2. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2019 in 2020 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih:
  • znanosti o življenju,
  • kmetijstvo,
  • tehniške vede,
  • biotehnologija,
  • kemija,
  • fizika in
  • ekologija in varstvo okolja.

V okviru tega javnega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Madžarska. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Rok za oddajo vlog do vključno 23. aprila 2018, do 15.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Madzarska/razpisi/18/razp-madzarska-19-20.asp