Show menu

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu

6. 3. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 13/2018 z dne 28. 2. 2018)

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69/17 in 72/17:
I. Prvi odstavek točke 3.3 javnega razpisa 
»Tip razpisa in rok za oddajo vlog« se po novem glasi: »Razpis je odprt do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 31. 3. 2018.«
II. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad