Show menu

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2018« (oznaka: JR1–RSK OŠ in SŠ–2018) (Uradni list RS št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018)

6. 3. 2018
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2018« (oznaka: JR1–RSK OŠ in SŠ–2018) (Uradni list RS št. 14/2018 z dne 2. 3. 2018)

Rok za oddajo prijav 5. 4. 2018.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za knjigo RS

www.jakrs.si