Show menu

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji

13. 3. 2018
Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji (Uradni list RS št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018)

Namen javnega razpisa je vzpodbujanje razvoja in krepitve promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih.  

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, povezanih z digitalno promocijo turistične ponudbe Slovenije na zaokroženih območjih, ki jih pokrivajo vodilne destinacije slovenskega turizma, ki jih definira Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, in z razvojem turističnih produktov.

Rok za prejem ponudb: 9.4. 2018 do 12:00 ure (prvo odpiranje) in 11. 6. 2018 (drugo odpiranje).

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo