Show menu

Izid javnega razpisa, št. 430-1396/2017, za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem prostoru za leti 2018 in 2019

13. 3. 2018
Izid javnega razpisa, št. 430-1396/2017, za izbiro izvajalca za izvedbo projekta Oskrba žrtev trgovine z ljudmi – namestitve v varnem prostoru za leti 2018 in 2019, št. 430-1396/2017«, (Uradni list RS št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 68/17, pod št. objave Ob-3527/17, z dne 30. 10. 2015 in na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve