Show menu

Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018

13. 3. 2018
Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 (Uradni list RS št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018)

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti  slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Rok za oddajo prijav: 8. 5. 2018 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije