Show menu

Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

19. 3. 2018
Sprememba 3. javnega razpisa za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018) 

  1. V 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS, št. 80/17 z dne 29. 12. 2017) se v 1. poglavju z naslovom  »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v tabeli, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »2. 4. 2018« nadomesti z datumom »6. 4. 2018«.
  2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano