Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018

19. 3. 2018
Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 (Uradni list RS št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018)

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018.
Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot  prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

Rok za prijavo do vključno 7. 5. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za obrambo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje