Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018

19. 3. 2018
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018 (Uradni list RS št. 17/2018 z dne 16. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in stroškov konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo prijav 9. 4. 2018, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije