Show menu

Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu - AO 2017

26. 3. 2018
Sprememba Javnega razpisa za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017 (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 8. 12. 2017, št. 72 z dne 15. 12. 2017 in št. 13 z dne 28. 2. 2018 (Ob-3594/17, Ob-3640/17 in Ob-1524/18), v katerega se vključi naslednja sprememba:

Sklad zmanjšuje razpisana sredstva iz 5.000.000,00 EUR na 3.000.000,00 EUR.
Prvi stavek 1.1 točke 1. poglavja javnega razpisa 
»Uvodna določila« se po novem glasi »Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 3.000.000,00 EUR.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila