Show menu

Sprememba Javnega razpisa za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017

26. 3. 2018
Sprememba Javnega razpisa za reprogramiranje investicijskih posojil v sadjarstvu in vinogradništvu – AR 2017, (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 80 z dne 29. 12. 2017 (Ob-3723/17), v katerega se vključita naslednji spremembi:

– Sklad povečuje razpisana sredstva iz 2.000.000,00 EUR na 4.000.000,00 EUR.
Prvi odstavek 1.1 točke »Višina in vir sredstev« 1. poglavja javnega razpisa »Uvodna določila« se po novem glasi: »Sklad razpisuje sredstva za posojila iz svojega namenskega premoženja v višini 4.000.000,00 EUR«.

– Sklad premika 2. rok za oddajo vlog iz 30. 3. 2018 na 13. 4. 2018.
Točka 3.3 »Roki za oddajo vlog« 3. poglavja javnega razpisa »Oddaja in obravnava vloge« se po novem glasi: »Roka za oddajo vlog sta 5. 2. 2018 in 13. 4. 2018«.
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad

http://www.regionalnisklad.si/novice-in-obvestila