Show menu

Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018

26. 3. 2018
Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018 (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je organiziranje posebnih središč  medkulturnega  dialoga  z  namenom  izvajanja aktivnosti,  namenjenih  pomoči  pri  vključevanju  tujcev – prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile  in  državljanov  tretjih  držav  v  lokalno  okolje, aktiviranju in povezovanju lokalnega prebivalstva, ki je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja odprtega za vključevanju tujcev ter osveščanju lokalnega prebival-stva o vključevanju kot dvosmernem procesu.

Javni razpis obsega naslednje sklope:
  • Sklop 1: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Mariboru
  • Sklop 2: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Logatcu
  • Sklop 3: Organiziranje središč medkulturnega dialoga v Velenju

Rok za prejem ponudb: 09.05.2018 do 15:00


Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve