Show menu

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018

26. 3. 2018
Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018 (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1393