Show menu

Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018

26. 3. 2018
Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2018 (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2018.

Rok za prejem ponudb: 18.04.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1391