Show menu

Javni razpisa, št. C2711-18-712303 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja zdravstvene in babiške nege

26. 3. 2018
Javni razpisa, št. C2711-18-712303 pričel postopek za podelitev javnega pooblastila za oddajo storitev iz javnega pooblastila zbornici in strokovnemu združenju s področja zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018)


Z javnim pooblastilom s področja zdravstvene in babiške nege bodo za dobo sedmih let  podeljene naslednje naloge:
I. vodenje registra izvajalcev zdravstvene in babiške nege;
II. izdajanje, podaljševanje in odvzem licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege, ki so določeni v 2. členu Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13), in sicer diplomirana medicinska sestra/diplomirani  zdravstvenik (diplomirana medicinska sestra), višja medicinska sestra/višji zdravstvenik (višja medicinska sestra), diplomirana babica/diplomirani babičar (v nadaljnjem besedilu: diplomirana babica);
III. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s področja zdravstvene nege;
IV. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja zdravstvene in babiške nege;
V. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje podeljenih javnih pooblastil.

Podeljuje se javno pooblastilo v polnem obsegu, delitve nalog med vlagatelji ne bo.

Rok za prejem ponudb 22. 4. 2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje