Show menu

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018)

26. 3. 2018
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 (P2 2018) (Uradni list RS št. 19/2018 z dne 23. 3. 2018)

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. 

V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa doseženi po preteku treh let od odobritve so:
  • uspešno  poslovanje  večine  podprtih  podjetij,  ki zaposlujejo, ustvarjajo čisti prihodek od prodaje in poslujejo z dobičkom,
  • vstop strateškega investitorja oziroma vlagateljev tveganega kapitala v nekaj podprtih podjetji.

Rok za oddajo ponudb do 20. 04.2018

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=66