Show menu

Preklic Javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

3. 4. 2018
Preklic (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018), Javnega razpisa RS Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Veterinarske uprave RS, Ljubljana, Parmova 53, številka 014-122/2008/1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 99 z dne 17. 10. 2008.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin