Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev

3. 4. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018),
Predmet koncesije za Sklop A je opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter za Sklop B opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev.

Sklop A Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov obsega naslednje naloge:
  • izvajanje aktivnosti obveščanja in izobraževanja potrošnikov z namenom večje varnosti potrošnikov, izbire, dostopnosti, kakovosti blaga in storitev,
  • informiranje potrošnikov o uveljavljanju njihovih pravic.
Koncesija za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov se razpisuje za področje pasti potrošniškega kreditiranja.

Sklop B Koncesija za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev obsega naslednje naloge:
  • primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo metodologije za preizkušanje in ocenjevanje kakovosti izdelkov in storitev, ki zajema analizo posameznih značilnosti blaga in storitev, ki izdelke in storitve uvršča v razrede z različnimi ocenami,
  • zagotavljanje informiranja potrošnikov o rezultatih primerjalnega testiranja blaga in storitev.

Rok za prejem ponudb: 18.04.2018 do 12:00


Izvajalec razpisa:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo