Show menu

Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

3. 4. 2018
Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1862/2017  (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi« v Republiki Sloveniji za obdobje 2018 do 2020 za obdobje od podpisa pogodbe do 31. 12. 2020 oziroma do porabe sredstev, v kolikor bodo sredstva porabljena pred navedenim datumom za zaključek projekta.

Rok za prejem ponudb: 17.05.2018 do 15:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2812