Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028

3. 4. 2018
Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028 (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno ovirane invalide in invalidke.
Cilj javnega razpisa je podpora invalidkam in invalidom pri zagotavljanju njihove večje samostojnosti in vključenosti na vseh področjih življenja zaradi možnosti pridobitve psa pomočnik.

Rok za prejem ponudb: 30.04.2018 do 15:00

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1073