Show menu

9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

3. 4. 2018
9. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe.

Rok za prejem ponudb: 18.07.2018 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1398