Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju Republike Slovenije

3. 4. 2018
Javni razpis za dodelitev koncesije za opravljanje dejavnosti javne veterinarske službe na območju Republike Slovenije, ki se ne financirajo iz proračuna RS (Uradni list RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018)

Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesij za opravljanje naslednjih dejavnosti javne veterinarske 
  • službe, ki se ne financirajo iz proračuna Republike Slovenije:
  • označevanje  živali  ter  vodenje  registra  živali v skladu s predpisi;
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in zatiranje živalskih bolezni ter poškodb in kirurški posegi na živalih;
  • osnovna terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni živali.

Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe 
med koncendentom in koncesionarjem.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano