Show menu

Popravek (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

9. 4. 2018
Popravek (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

V Javnem razpisu za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2018, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 5/18 z dne 26. 1. 2018, pod številko objave Ob-1197/18, se v 10. točki popravi drugi stavek v točki I. b. in drugi stavek prvega odstavka v točki II. tako, se pred datumom 9. 4. 2018 in vejico beseda »torka« pravilno glasi »ponedeljka«.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/18/razp-monogr-18.asp