Show menu

Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2018/19

9. 4. 2018
Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za dodiplomski študij v tujini s pričetkom v šolskem letu 2018/19 (javni razpis, oznaka JPR-ŠTIPD-2018) (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

Predmet razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo kandidat zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (bachelor):
  1. na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine
  2. za posebno nadarjene s področja glasbe, baleta in plesa.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za razpis, znaša 50.000,00 EUR.

Rok za prejem ponudb: 07.05.2018 do 01:52

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kulturo

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1871