Show menu

2.javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

9. 4. 2018
2.javni razpis za podukrep 4.3: Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Rok za prejem ponudb: 31.08.2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano