Show menu

Javni razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

9. 4. 2018
Javni razpis P7OR 2018 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
  • ohranitev delovnih mest,
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posameznega obmejnega območja.

Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog: 20. 4. 2018, 20. 5. 2018, 20. 6. 2018, 20. 7. 2018, 20. 9. 2018 in 20. 10. 2018.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo