Show menu

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19

9. 4. 2018
Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (Uradni list RS št. 23/2018 z dne 6. 4. 2018)

Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2018/19 (sofinancira se področno koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov športa otrok in mladine: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.

Rok za oddajo: 20.04.2018 

Izvajalec razpisa: Zavod za šport RS Planica