Show menu

Obvestilo (Uradni list RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018)

16. 4. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018)

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve sta 2. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 14, pod objavo Ob-1526/18, objavila Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo«, št. 430-1876/2017.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 2.7 Splošnih informacij o javnem razpisu razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu Ministrstva za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo prijave, z dne 5. 4. 2018“.

Izvajalca razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za infrastrukturo