Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018, JR-PRS2018

16. 4. 2018
Javni razpis za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018, JR-PRS2018 (Uradni list RS št. 24/2018 z dne 13. 4. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v Republiki Sloveniji v letu 2018, ki spodbujajo aktivacijo in večje vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v družbo, prispevajo k opolnomočenju pripadnic in pripadnikov skupnosti in izboljšanju njihovega položaja ter prispevajo k odpravljanju nestrpnosti  med večinskim in manjšinskim prebivalstvom, še posebej v lokalnih okoljih.

Rok za oddajo vlog 30. 4. 2018 do 14:00.

Izvajalec razpisa: Svet romske skupnosti Republike Slovenije

http://www.un.gov.si/si/