Show menu

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

24. 4. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018) Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

V Javnem razpisu za spodbujanje uvajanja okoljskega znaka za turistične nastanitve, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 18/17 dne 14. 4. 2017, se v točki 3.7 Okvirna  višina  sredstev  spremeni  okvirna višina nepovratnih  sredstev  v  letu  2018  iz  49.000,00 EUR na 70.000,00 EUR.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo