Show menu

Sprememba Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017

24. 4. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018) Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev z odobrenimi evropskimi sredstvi – PFA 2017, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 17. 11. 2017 (Ob-3454/17), v katerega se vključi naslednja sprememba:
  • v 1. poglavju javnega razpisa »Predmet javnega razpisa« se 3. točka po novem glasi: »Višina razpisanih posojil Sklada je 2.330.000,00 EUR.«.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad