Show menu

Obvestilo: Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga

24. 4. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018) 

Ministrstvo za notranje zadeve je dne 23. 3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 19/18, objavilo Javni razpis za organiziranje središč medkulturnega dialoga, št. 430-86/2018, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve.
Obveščamo vas, da je skladno s točko 12. Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument »Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembe razpisne dokumentacije, z dne 16. 4. 2018.«

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve