Show menu

Obvestilo: Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«

24. 4. 2018
Obvestilo (Uradni list RS št. 27/2018 z dne 20. 4. 2018)

Ministrstvo za notranje zadeve je 30.3. 2018 v Uradnem listu RS, št. 21/18, objavilo Javni razpis za izvajanje projekta »(Re)Integracija žrtev trgovine z ljudmi«, št. 430-1862/2017, ki se financira iz sredstev Sklada za notranjo varnost in sredstev proračuna Republike Slovenije – slovenske udeležbe.

Obveščamo vas, da je skladno s točko 12 Navodil prijaviteljem za izdelavo vloge razpisne dokumentacije predmetnega javnega razpisa, za predmetni javni razpis na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni “o ministrstvu“, levi meni “Javni razpisi“, naročnik objavil dokument “Dodatno pojasnilo v zvezi s pripravo vloge, z dne 17. 4. 2018“.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za notranje zadeve

http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=2812