Show menu

Spremembe Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

7. 5. 2018
Spremembe (Uradni list RS št. 29/2018 z dne 26. 4. 2018) Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja in implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve

V skladu s 16. točko – Spremembe javnega razpisa,zgoraj navedenega javnega razpisa, je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, madžarski in angleški verziji, kot je navedeno v nadaljevanju. 
Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: www.si-hu.eu.
Slovenska verzija javnega razpisa je spremenjena, kot sledi:
2. Pravna podlaga
Na koncu se doda alineja:
– Zapisnik 7. pisne procedure programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska z dne 14. april 2018.
13. Izbor projektov
Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti
Za prvim odstavkom se vstavi nov odstavek:
V primeru manjkajočih prevodov iz merila A4 administrativne ustreznosti in upravičenosti 
(Vloga je sestavljena v ustreznem jeziku/jezikih), se kontaktira vodilnega partnerja za dopolnitve 
(za max. 4 polja znotraj merila A4). V zvezi z merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti A3 (Oddane so vse obvezne priloge.) vloge ni možno dopolniti. 
Vodilni partner ima možnost dopolniti vlogo v roku 5 koledarskih dni. V primeru, da projekt še vedno ne zadosti merilom administrativne ustreznosti in upravičenosti, se projekt zavrne. 
Projekt v nadaljevanju ne bo predmet ocenjevanja kakovosti.

Izvajalec razpisa: Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko