Show menu

Četrti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

7. 5. 2018
Četrti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« (Uradni list RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018)

Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Rok za prejem ponudb: do porabe sredstev

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 28. 5. 2018 do porabe sredstev. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano