Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

7. 5. 2018
Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva (Uradni list RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo  prispevale k zagotavljanju  trajnostno  naravnanih delovnih  mest  v  nevladnem  sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:

Sklop A:
  • trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;
Sklop B:
  • trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordiinatorje prostovoljstva  v  prostovoljskih  organizacijah.

Rok za oddajo vlog na predmetni javni razpis je 45 dni od objave tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do vključno 18. 6. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za javno upravo

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/