Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018)

7. 5. 2018
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018)

Rok za oddajo ponudb: 25. 5. 2018, do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

http://www.s-kzg.si/si/javne-objave/