Show menu

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

14. 5. 2018
Sprememba (Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018) Javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/17 dne 29. 9. 2017, k veljavnim spremembam javnega razpisa, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 63/17 dne 10. 11. 2017 in 11/18 dne 23. 2. 2018.


Sprememba rokov za oddajo vlog:
V poglavju 5.2. se spremeni datum morebitnega tretjega roka za oddajo vlog, in sicer tako, da se četrti  odstavek glasi:»Tretji rok za oddajo vlog je sreda, 12. 9. 2018.«
Posledično se v poglavju 6.2. spremeni datum predvidenega odpiranja vlog, in sicer tako, da se drugi stavek v prvem odstavku glasi: »Za drugi krog ob odpiranje predvidoma 6. 4. 2018 in tretji krog 12. 9. 2018.«
Sprememba je objavljena kot del razpisne dokumentacije na spletni strani http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo.