Show menu

Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19

14. 5. 2018
Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (Uradni list RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018)

Predmet javnega razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2018/19 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva.

Rok za prejem ponudb: 08.06.2018

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport