Show menu

Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019

22. 5. 2018
Javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018–2019 (Uradni list RS št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018) 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28 leta starosti v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti.

Inovativni projekti za večanje zaposljivosti mladih predstavljajo razvoj in implementacijo programov, rešitev, pristopov, metod in načinov za hitro aktivacijo mladih na trgu dela s spodbujanjem in razvijanjem njihovih ustreznih kompetenc za samostojno vključevanje na trg dela in povečevanje njihovih zaposlitvenih priložnosti 

Namen javnega razpisa je podpora pri izvajanju inovativnih projektov, ki bodo omogočili večjo zaposljivost ciljne skupine brezposelnih mladih oseb, razvijanje ustreznih kompetenc in pristopov pri aktivnem iskanju zaposlitve ter istočasno aktiviranje delodajalcev pri teh aktivnostih. Namen javnega razpisa je tudi spodbujanje partnerskega sodelovanja med različnimi deležniki na trgu dela s ciljem nižanja brezposelnosti mladih oseb. 

Rok za prejem ponudb: 29.06.2018 do 12:00. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/