Show menu

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018

22. 5. 2018
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah ter obnovo atletskih tekališč v letu 2018 (Uradni list RS št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018)

Namen razpisa je spodbuditi posodobitev obstoječih javnih športnih objektov ter njihovo učinkovito rabo skladno z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2014-2023.

Cilj razpisa je zagotoviti kvalitetne prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije uporabnikov. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v obnovo vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah  ter obnovo oz. preplastitev atletskih tekališč s tartanom v letu 2018, katerih sofinanciranje se bo pričelo po uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov za leti 2018. 

SKLOP 1 
Sofinancirala se bo obnova vgradne športne opreme v telovadnicah in športnih dvoranah, katerih kvadratura ne sme presegati 600 m2. 
SKLOP 2
Sofinancirala se bo obnova in preplastitev krožnih atletskih tekališč s tartanom, dolžine najmanj 200 m z najmanj tremi tekaškimi progami.

Rok za prejem ponudb: 14.06.2018 do 23:59.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport