Show menu

Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine

22. 5. 2018
Javni razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine (Uradni list RS št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018)

Z javnim pooblastilom s področja  laboratorijske medicine  bodo  za  dobo  sedmih  let  podeljene  naslednje naloge:
I.  vodenje  registra  izvajalcev  laboratorijske medicine;
II.   načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov iz medicinske biokemije;
III. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja laboratorijske medicine;
IV. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje podeljenih javnih pooblastil.

Rok za prejem ponudb 17. 6. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje