Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018)

29. 5. 2018
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018)

Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

http://www.s-kzg.gov.si/si/