Show menu

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018

29. 5. 2018
Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 (Uradni list RS št. 35/2018 z dne 25. 5. 2018)

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2018 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

Cilj ministrstva pri izvajanju razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA 
projekte, v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Rok za oddajo vlog na javni razpis v letu 2018 je 11. 7. 2018.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo